Friday, March 20, 2009

Kajian Web Hadith : www.ad-diyari.com.

Sebenarnya saya tidak sempat untuk menulis satu artikel pun walaupun pendek. Oleh itu, niat untuk berkongsi ILMU tetap saya teruskan dengan memasukkan sebahagian kecil daripada tugasan kertas projek yang ditugaskan kepada saya oleh Prof. Madya Ishak bin Suliaman. Kajian ini sebenarnya mengkaji web-web berbahasa Melayu yang memuatkan himpunan hadith atau apa sahaja berkenaan ilmu hadith. Dengan itu, saya menjumpai web ad-Diyari ini. Bagi saya, web ini perlu dibaca oleh semua orang memandang webnya sangat berkualiti dan menjaga ketelusan ilmu.


WEB HADITH BERBAHASA MELAYU TERBAIK


Terdapat 64842 teks hadith terkumpul di dalam web www.ad-diyari.com. Web ini disenaraikan sebagai web terbaik hadith kerana kelengkapan pemiliknya dalam memuatkan semua matan hadith berbaris di dalam bahasa Arab dan sanad yang sempurna. Semua matan yang dimasukkan disertakan dengan terjemahan mudah berbahasa Malaysia dan seiring dengan kehendak hadith. Terjemahan bagi setiap hadith adalah usaha terjemahan pemilik web sendiri sama ada menterjemahnya sendiri mahupun merujuk dengan kitab terjemahan yang lain tetapi disunting agar ia bertepatan dengan kehendak hadith. Ini diakui olehnya di dalam kolum ‘Penafian’ yang menyebut,


Terdapat 64842 teks hadith terkumpul di dalam web www.ad-diyari.com. Web ini disenaraikan sebagai web terbaik hadith kerana kelengkapan pemiliknya dalam memuatkan semua matan hadith berbaris di dalam bahasa Arab dan sanad yang sempurna. Semua matan yang dimasukkan disertakan dengan terjemahan mudah berbahasa Malaysia dan seiring dengan kehendak hadith. Terjemahan bagi setiap hadith adalah usaha terjemahan pemilik web sendiri sama ada menterjemahnya sendiri mahupun merujuk dengan kitab terjemahan yang lain tetapi disunting agar ia bertepatan dengan kehendak hadith. Ini diakui olehnya di dalam kolum ‘Penafian’ yang menyebut,
“Semua teks Al-Qur'an, Al-Hadis dan teks `Arab yang dipaparkan di laman ini diterjemahkan sendiri oleh penulis menurut panduan berikut:
1- Terjemahan terus daripada teks `Arab.
2- Merujuk terjemahan Melayu sedia ada dan menyuntingnya.
3- Merujuk terjemahan bahasa asing (Inggeris, Perancis, Itali, Portugis).
4- Merujuk huraian, tafsiran dan ulasan dalam bahasa `Arab dan bahasa-bahasa asing.”

Sebagai contoh terjemahannya di dalam Sunan Ibnu Majah, hadith bilangan yang pertama seperti berikut:-

{ابن ماجه/ 1، صحيح} حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : "مَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَخُذُوهُ، وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا".

[Ibnu Majah/ 1, sahih] Telah bercerita kepada kami Abu Bakr bin Abi Syaybah, dia berkata: Telah bercerita kepada kami Syarik, daripada Al-A`masy, daripada Abi Salih, daripada Abi Hurayrah, dia berkata: Telah berkata Rasulu Llah: «Apa-apa yang saya telah perintahkan kepada antum maka ambillah ia, dan apa-apa yang saya telah tegah antum daripadanya maka berhentilah».

Cuma penggunaan lafaz antum tidak diterjemahkan kepada ‘kamu semua’ agak menyulitkan bagi perujuk yang tidak mempunyai asas bahasa Arab. Ini diakui sendiri oleh ad-Diyari di dalam Kolum ‘Penafian’ yang peringatannya seperti berikut :-
“Sebahagian terjemahan yang dipaparkan di laman web ini mungkin memerlukan huraian atau penjelasan. Terjemahan yang diberikan adalah untuk memberikan terjemahan terdekat kepada bahasa asal, yang mungkin kurang mesra dengan mereka yang tiada asas dalam bahasa `Arab”.

Metodologi penyusunan ad-Diyari di dalam web ini terbahagi kepada dua bentuk iaitu Pertamanya: Mengikut Topikal yang diberikan. Manakala yang Keduanya: Memuatkan hadith dan terjemahannya mengikut kitab. Kesemuanya dikutip daripada kitab-kitab hadith yang mu’tabar iaitu kitab Soheh Bukhari, Soheh Muslim, Sunan Nasaie, Sunan Ibnu Majah, Jami’ Tirmizi, Sunan Abu Daud, Musnad Imam Ahmad, Sunan Ibnu Khuzaymah, Sunan Ibnu Hiban, Mustadrak, Sunan Darimi dan Sunan Dar al-Qutni.

Metodologi yang pertama ad-Diyari ialah menyusun hadith mengikut kitab dan seterusnya bab-bab yang berkaitan. Walaupun usaha ini masih tidak sepenuhnya iaitu hanya terdapat 16 kitab daripada 40 kitab yang telah disenaraikan. 16 Kitab tersebut ialah Kitab Iman, Kitab Bersuci, Kitab Solat, Kitab Solat Tarawih, Kitab Jenazah, Kitab Qiyam al-Lail, Kitab Zakat. Kitab Puasa, Kitab Haji, Kitab Pakaian dan Perhiasan, Kitab Adab, Kitab Doa, Kitab Mimpi, Kitab Membuat Kebaikan dan Kitab Fitnah dan tanda-tanda Kiamat.

Istimewanya setiap hadith di dalam satu kitab dan bab yang berkaitan akan dilinkkan dengan hadith lain yang terdapat di dalam kitab-kitab yang telah disebutkan di atas. Sebagai contoh di dalam Kitab Iman, bab Tidak Beriman Sehingga Menyukai Untuk Saudaranya Atau Jirannya Apa-apa Yang Disukaï Untuk Diri.

لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ أَوْ لِجَارِهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِه.
[K/13], [M/45], [H/234], [Z/2515], [J/66], [R/2740], [A/12390],

Senarai di atas adalah rujukan hadith yang sama tetapi terdapat juga di dalam kitab yang lain. Simbol [K/13] ialah K merujuk kepada kitab Bukhariy dan angka 13 adalah kedudukan hadith tersebut di dalam susunan kitab. Perujuk boleh merujuk hadith yang sama dengan lebih cepat sekiranya semua link tersebut berfungsi dengan baik. Sayangnya, tidak semua simbol tersebut dapat menghubungkan perujuk terus kepada hadith yang dimaksudkan. Namun, maklumat berkenaan nama kitab dan angka hadith adalah tepat dan tidak menyalahi susunan berdasarkan rujukan yang disediakan di dalam web ini.

Metodologi yang kedua pula ialah hadith-hadith dan terjemahannya mengikut kitab-kitab mu’tabar. Hampir kesemua matan yang terdapat di dalam kitab-kitab yang disebut telah diterjemahkan. Hanya kedapatan beberapa hadith sahaja iaitu dalam bilangan yang sangat kecil masih belum diterjemah iaitu di dalam Sunan an-Nasaiy Sughra dan Kubra, Sunan ad-Daruqutni, Musnad Ahmad dan Musnad as-Siraj. Manakala Musnad ar-Ruyaniy belum diterjemahkan walaupun satu hadith daripadanya.

Dengan itu, web ini sangat berguna kepada penuntut hadith dan sangat diperlukan oleh pengkaji-pengkaji ilmu hadith. Apa yang diralat pada web ini ialah pemiliknya tidak menyebut kitab yang menjadi rujukan kepada setiap maklumat yang dimuatkan kecuali secara umum iaitu kitab-kitab hadith dan syarahnya seperti disebutkan di atas. Walaupun begitu, web ini berjaya menempatkan kedudukannya di tempat teratas di dalam kajian web hadith berbahasa Malaysia kerana usahanya masih belum diteroka oleh sesiapa pun daripada anak Melayu Islam Malaysia.

Kedudukannya sangat dibanggakan apatah lagi apabila web ini dihasilkan bukan atas nama mana-mana organisasi seperti Jabatan Agama, Institut Pengajian Tinggi Awam/Swasta mahupun badan-badan kerajaan yang lain. Kelebihannya bukan sekadar itu, malah melayari webnya begitu memudahkan penggunanya untuk mendapatkan maklumat.

Sedikit maklumat pemiliknya ialah Mohd ‘Adlan bin Mohd Sharifuddin. seorang guru yang mengajar di Sekolah Menengah Desa Kencana, Sabah. Dilahirkan pada 20 Ogos 1981 di Kuala Lumpur, Malaysia. Memulakan pembelajaran agama dan bahasa `Arab dalam usia 5 tahun di sebuah sekolah tadika, kemudian menyambung pelajarannya di Sekolah Rendah Agama Islam Zahidiah di Sungai Buloh, kemudian di Sekolah Menengah Agama Persekutuan Kajang sehingga tahun 1998. Memasuki Universiti Malaya pada tahun 2000 dalam Jabatan Kimia di Fakulti Sains dan memperoleh Ijazah Sarjana Muda Sains (Kimia) pada tahun 2005. Dia bertutur dengan bahasa Melayu standard sebagai bahasa ibundanya, dan bahasa Inggeris, Perancis serta `Arab. Juga belajar bahasa Itali dan Portugis di universiti.

Hebatnya, meskipun berijazah Kimia kini, beliau bertugas sebagai guru subjek Tasawwur Islam di SMK Desa Kencana (Sekolah Kluster), Felda Bandar Sahabat, Sabah. Profailnya benar-benar mencabar para pemegang ijazah takhassus Hadith yang sepatutnya lebih maju dan berusaha untuk mengangkat martabat hadith kembali ke tempatnya yang agung.

Tuesday, March 10, 2009

Al-Quran : Kelebihan bagi pembacanya

Sudah lama saya menyepi. Sibuk dengan urusan kerja dan belajar menjadikan saya alpa sebentar untuk mencari keagungan tentang al-Quran. Namun kali ini saya cuba untuk menulis berkenaan dengan kelebihan apabila membaca al-Quran apatah lagi jika kita menghayati segala isinya yang maha sempurna.

Sebenarnya banyak sekali hadith yang menyebutkan tentang kelebihan tersebut. Antaranya ialah, hadith yang cukup masyhur di kalangan pengkaji al-Quran iaitu hadith yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang bermaksud,

“Sesiapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah (al-Quran) maka baginy pahala dan pahala tersebut akan digandakan sepuluh seumpamanya. Aku tidak mengatakan bahawa alif laam miim itu satu huruf tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim itu satu huruf.”


Hadith di atas jelas disebutkan bahawa membaca al-Quran itu dihitung setiap satunya sebagai pahala. Kehebatan itu sememangnya diimpikan bagi insan yang benar-benar bergelar pencinta al-Quran. Pahala yang satu daripada membaca huruf yang satu itu diganda oleh Allah s.w.t. sepuluh pahala kerana ketinggian martabat Kalam tersebut. Gandaan tersebut disebut oleh Mubarakfuri dalam kitabnya Tuhfah al-Ahwazi jilid ke tujuh halaman 229, yang bermaksud,

Gandaan sepuluh itu adalah nilaian gandaan yang paling sedikit atau seumpamanya. Gandaan ini merangkumi huruf Hijaiyyah, Maknanya, dan ayat yang sempurna serta kalimah yang berbeza-beza.

Justeru, apa yang ditunggu lagi oleh sekalian Muslimin dan muslimat. Rebutlah peluang yang ditabur dengan sebaik-baiknya. Perbanyakkanlah membaca al-Quran, agar kita terpilih untuk dimasukkan di dalam golongan yang meraikan al-Quran dan mendapat syafaat dari Kalam-Nya yang Agung itu.