Monday, July 20, 2009

Bible Juga Mengakui Kedatangan Rasulullah s.a.w.

Berikut adalah petikan-petikan yang dikutip dari Kitab Injil yang menyebut tentang kedatangan Nabi Junjungan s.a.w.

1. Sabda Nabi Isa :

“Jika kamu kasih akan daku, kamu akan memeliharakan hukum-hukumku dan aku akan minta kepada Bapa supaya Ia beri kepada kamu Penghibur yang lain pula.”
(Yuhanna 14 : 15)


2. Sabdanya lagi :

“Tetapi aku mengatakan yang benar kepada kamu, bahawa berfaedahlah bagi kamu jika aku undur dari kamu, kerana jika aku tidak undur, Penghibur itu tidak akan datang kepada kamu.”
(Yuhanna 16 : 17)

Jelas daripada dua sabda Nabi Isa ini menyebut tentang ‘Penghibur’. Penghibur yang dimaksudkan ialah hamba Allah yang ditugaskan oleh Allah s.w.t. untuk membawa risalah kepada manusia yang perlukan petunjuk. Dengan itu, apabila Nabi Isa menyebut tentang Penghibur lain maka, ia bermaksud Pembawa Risalah selepasnya iaitu Muhammad s.a.w.

Berikut pula petikan-petikan yang dikutip dari Kitab Injil yang menyebut tentang sifat Rasulullah s.a.w.

1. Kenyataan Yuhanna 19 : 11:

“Aku lihat pula di langit terbuka, maka adalah kuda putih dan yang menunggang di dinamakan ‘Orang Kepercayaan dan Benar’ maka dengan keadilan ia memtuskan hukum serta berperang. Adapun matanya itu seperti api dan di kepalanya ada banyak mahkota.”

Kenyataan atau impian Yuhanna ini sesuai dengan sifat Nabi Muhammad s.a.w. kerana Baginda dinamakan ‘Amin’ (orang kepercayaan) dan ‘Siddiq’ (Benar) dan hukumnya adil dengan tidak memandang kanan atau kiri Nabi Muhammad berperang.[1]

2. Sabda Nabi Isa lagi ;

“Alangkah bahagianya zaman yang Rasul itu akan datang ke alamini. Percayalah kepadaku, aku telah lihat dia telah memajukan penghormatan, sebagimana tiap-tiap nabi sudah lihat dia, kerana Allah berikan kepada mereka rohnya sebagai kenabian. Di waktu aku lihat dia penuh kehiburanku dan aku berkata: ‘Ya Muhammad! Mudah-mudahan Allah besertamu dan hendaklah Ia jadikan daku orang yang layak membuka tali kasutmu, kerana kalau aku boleh dapat permintaanku itu, jadilah aku Nabi yang besar dan hamba Allah yang suci.” (Barnaba : 44 : 27-30)
[1] Riwayat Hidup Nabi Muhammad s.a.w. Muhammad Abdul Wahab

Taurat Telah lama Membenarkan Kedatangan Rasulullah

Penjelasan Taurat

Sabda Nabi Musa :

“Telah datang Tuhan dari Sinai dan ia terbit bagi orang-orang itu dari Sa’ir dan ia bersinar dari gunung Faran dan ia datang dengan ribuan dari orang-orang yang kudus dan di tangan kanannya ada syariat yang berapi. Ia sayang kaumnya.”
(Ulangan : 33: 2, 3)
Ulama’ telah menafsirkan ayat di atas seperti berikut :

“Tuhan datang dari Sinai” bermaksud, Nabi Musa telah datang dari Thursina (Sinai) dengan membawa agama Allah.
“Tuhan datang dari Sa’ir” bermaksud, Nabi Isa datang dari Gunung Sa’ir di Baitul Maqdis dengan membawa agama Allah.
“Tuhan datang dari Faran” pula bermaksud Nabi Muhammad datang dari Gunung Faran. Gunung Faran ialah nama Gunung yang terdapat di Mekah. Ada ulama’ berpendapat ‘Faran’ ialah nama lain bagi Mekah.

Tiada nabi yang dibangkitkan di Mekah selepas Nabi Isa melainkan Muhammad.

Firman Allah s.w.t. kepada Nabi Musa :

“Katakanlah kepada Bani Israel, bahawa Aku akan adakan bagi mereka di akhir zaman, seorang Nabi sepertimu dan saudara-saudara mereka dan Aku akan bubuh perkataanKu di mulutnya dan iapun akan berkata kepada mereka segala yang Aku hendak pesan kepada mereka.”
(Ulangan : 18 : 18)

Perkataan yang dibahaskan di sini ialah ‘Saudara’. Bani Israel mengangkat Nabi Ibrahim sebagai Bapa yang utama bagi Bangsa Israel. Oleh itu, Nabi Ishak digelar Bani Israel. Lalu saudara Bani Israel adalah Nabi Ismail. Maka, jelas di sini, Nabi Muhammad yang dimaksudkan kerana Nabi Muhammad adalah keturunan Nabi Muhammad.

Pengharaman Babi Nikmat Dari al-Quran

Isu kedua yang cuba dibawakan kali ini ialah tentang pengharaman babi. Walaupun secara dasarnya ramai di antara kita mengetahui babi mempunyai kuman, namun pengetahuan itu hanyalah pada asasnya sahaja. Tafsirnya menyentuh ayat ke 173 daripada surah al-Baqarah yang bermaksud, “Sesungguhnya Allah mengharamkan kepadamu bangkai, darah dan daging babi.” Berdasarkan ayat ini umat Islam diharamkan memakan daging babi dan segala produk-produknya secara mutlak, kecuali apabila darurat.

Babi menjadi punca pelbagai penyakit, antaranya adalah anthrax, ascaris suum, botulisme, brucella suis dan banyak lagi. Kemampuan babi menerima pelbagai jenis virus dan mengubahnya kepada bentuk baru yang lebih berbahaya memang membimbangkan ramai pakar. Sehubungan dengan ini Professor Malik Peiris, seorang pakar dalam bidang mikrobiologi di Universiti Hong Kong, berkata, “Jika anda mengambil virus daripada manusia dan memasukkannya ke dalam ayam ataupun burung, ia tidak akan membiak. Demikian juga jika anda memasukkan virus burung ke dalam manusia ia juga tidak akan merebak. Sebaliknya jika kedua-dua virus ini anda masukkan ke dalam babi, ia akan membiak dengan mudah sekali. Justeru lahirlah pandangan yang mengatakan bahawa babi adalah takungan kepada virus baru yang membunuh.
Buktinya virus H1N1. Walaupun asalnya beberapa saintis cuba menyangkal wabak ini datangnya daripada babi, namun akhirnya ia jelas dapat dibukti.
Subhanallah... kalaulah manusia itu berfikir dengan sedikit akalnya sahaja, pastilah akan dilihat betapa Allah menyayangi hambanya dengan sesungguh-sungguhnya.

Sunday, July 19, 2009

Kelebihan Susu Ibu : Al-Quran Telah Tunjukkan

Sebelum ni saya berjanji ingin membawakan tafsiran melalui saintifik. kini, saya baru sahaja berpeluang. apa yang dapat saya bawakan kali ini ialah persetujuan sains terhadap fakta al-Quran.
Sebagai umat Islam kita yakin dengan kebenaran al-Quran. walaupun bercanggah dengan fakta sains namun kita yakin al-Quran adalah kebenarannya. ini kerana sains sendiri berubah-ubah penemuannya dari zaman ke zaman. sedangkan al-Quran tetap tegak dan benar. kemungkinan ianya bercanggah dengan fakta pada hari ini tetapi esok kemungkinan akan sama.
Dengan sebab itulah kita melihat sudah banyak fakta sains yang akhirnya tunduk menyetujui fakta al-Quran. Pastinya bagi hamba-hambanya yang mengetahui akan kehebatan al-Quran ini akan bangga kerana bersumberkan kitab yang benar itu. Tetapi ketahuilah... berapa ramaikah sangat yang berbangga itu..?
Di dalam surah al-Baqarah ayat 233 yang bermaksud,

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka selama dua tahun genap, iaitu bagi mereka yang hendak menyempurnakan penyusuan itu.”
(Surah al-Baqarah 2: 233)

Islam menggalakkan supaya setiap bayi diberikan susu ibu sejak daripada hari pertama mereka dilahirkan. Banyak kajian membuktikan kelebihan kelebihan susu ibu berbanding susu formula. Susu ibu adalah makanan terbaik untuk bayi sejak ia dilahirkan kerana ia mempengaruhi pembentukan fizikal dan juga mental anak-anak. Menyusu bayi dengan susu ibu adalah langkah penting ke arah perkembangan dan pembesaran bayi yang sihat. Begitu agung Allah, sebaik sahaja bayi dilahirkan proses pengeluaran susu ibu juga bermula.

Kenyataan al-Quran ini (berkenaan penyusuan selama dua tahun) relevan dengan dunia moden pada hari ini. Pertubuhan Bangsa-bangsa bersatu dalam satu kenyataannya menegaskan, “Penemuan terkini menunjukkan pemberian susu ibu sepenuhnya selama enam bulan adalah cara pemakanan yang terbaik untuk bayi. Selepas itu bayi-bayi perlu diberikan makanan tambahan namun pemberian susu ibu itu mesti diteruskan sehingga bayi berumur dua tahun ataupun lebih.

Allah Maha Besar