Monday, April 6, 2009

Bible : Berjaya diselewengkan, al-Quran : Tidak Sama Sekali

Orientalis tidak bersetuju apabila kita mempertahankan al-Quran itu sebagai kalam Allah yang terpelihara daripada pemalsuan, penambahan dan pengurangan serta penyelewengan dalam isi kandungannya. Kekecewaan itu ditambah lagi kerana kitab Bible yang mereka pegang itu mengandungi masalah-masalah tersebut. Justeru, tuduhan terhadap al-Quran ini dicipta agar al-Quran dijatuhkan dan dipulau sebagai rujukan dalam perbahasan akidah dan ilmu.

Tahun 1927 mencatatkan Paderi Kristian, Mingana, berasal daripada Iraq, pensyarah di Universiti Birmingham Inggeris, berkata dalam ucapannya , “The time has surely come to subject the text of the Koran to the same criticism as that to which we subject the Hebrew and Aramaic of the Jewish Bible, and the Greek of the Christian scriptures.”

”Sudah tiba masanya sekarang untuk melakukan, mengkritik terhadap teks al-Quran sebagaimana yang telah kita lakukan kepada kitab suci Yahudi yang berbahasa Ibrani dan Kitab suci Kristian yang berbahasa Yunani.

Metodologi tafsir Bible yang membenarkan kebebasan dalam mentafsir menjadikan mereka begitu yakin bahawa kitab boleh diubah dengan tangan mereka. Oleh itu Metodologi Hermeneutik yang digunakan untuk mentafsir dan menghurai ayat Bible dengan sewenangnya cuba pula diterapkan kepada al-Quran. Kaedah yang berjaya ini memeningkan paderi-paderi Kristian kerana terlalu dilimpahi dengan pelbagai hukum dan metode dalam satu perkara sekaligus.

Buktinya terjadi kepada St.Jerome, seorang rahib Katolik Rom, pelajar bahagian theologi Kristian mengeluh dalam katanya, “wrote down not what they find but what they think is the meaning; and while they attempt to rectify the errors of others, they merely expose their own." Keluhannya berisi soal banyaknya penulis Bible yang menulis apa yang tidak pernah ditemukan sama, tetapi menulis apa yang mereka fikirkan itulah maksudnya. Selagi mereka mencuba melihat kesalahan orang lain, mereka hanya mengungkapkan untuk dirinya sendiri.

Kecewa dengan kenyataan seperti itu, R. Bentley, Master of Trinity College pada tahun 1720 menyeru umat Kristian agar mencampakkan kitab suci mereka, yakni naskah Perjanjian Baru versi Paus Clement 1592 ”…the ‘textus receptus’ to be abandoned altogether”!

Telah berjaya golongan orientalis ini sehingga menghilangkan keyakinan umat Kristian kepada agamanya. Lantas, pada sangkaan mereka, menggunakan kaedah yang sama, boleh membantu mereka mengubah segala dasar yang ditetapkan oleh al-Quran.

Lalu pada tahun 1937 muncul Arthur Jeffery yang ingin membuat penilaian dan perubahan terhadap al-Mushaf al-Uthmani dan membuat mushaf baru. Orientalis asal Australia yang pernah mengajar di American University, Kaherah dan menjadi guru besar di Columbia University ini, konon ingin membuat perubahan teks al-Quran berdasarkan Kitab al-Masahif karya Ibn Abi Dawuud as-Sijistaani yang dianggap mengandungi bacaan-bacaan dalam mushaf tandingan (yang ia istilahkan dengan ‘rival codices’) Jeffery bermaksud meneruskan usaha ini.

Gotthelf Bergstraesser dan Otto Pretzl yang pernah bekerja keras mengumpulkan foto lembaran-lembaran (manuskrip) al-Quran dengan tujuan membuat edisi kritis al-Quran (tetapi gagal kerana semua simpanannya di Munich musnah saat Perang Dunia ke-II berkecamuk).

Bagi para orientalis ini, ‘isnaad’ tidak penting kerana itu, riwayat yang ’shaadh’ boleh saja dianggap ’sahih’, yang ‘ahaad’ dan ‘ghariib’ boleh saja menjadi ‘mutawaatir’ dan ‘masyhur’ dan yang cacat disamakan dengan yang sempurna. Yang demikian itu merupakan teknik dan strategi utama mereka membalik-balikkan kriteria dan nilai. Maka yang digembar-gemburkan adalah isu nasikh-mansukh, soal adanya surat tambahan versi kaum Syi’ah, isu “Gharaaniq” dan sebagainya. Ada pula yang mahu merombak susunan ayat dan surah al-Quran secara kronologis, mahu mengubah bahasa al-Quran ataupun ingin merubah tuntutan ayat-ayat tertentu.

Namun, usaha yang keras itu, tidak berjaya sehingga mereka berputus asa dan terpanggil untuk cuba menukar taktik yang terbengkalai itu. Antara usaha yang dipilih oleh Minggana adalah dengan memomokkan al-Quran sebagai kalam Muhammad s.a.w., syair buatan manusia dan penafian bahawa al-Quran kalam Allah s.w.t.

No comments:

Post a Comment