Monday, July 20, 2009

Bible Juga Mengakui Kedatangan Rasulullah s.a.w.

Berikut adalah petikan-petikan yang dikutip dari Kitab Injil yang menyebut tentang kedatangan Nabi Junjungan s.a.w.

1. Sabda Nabi Isa :

“Jika kamu kasih akan daku, kamu akan memeliharakan hukum-hukumku dan aku akan minta kepada Bapa supaya Ia beri kepada kamu Penghibur yang lain pula.”
(Yuhanna 14 : 15)


2. Sabdanya lagi :

“Tetapi aku mengatakan yang benar kepada kamu, bahawa berfaedahlah bagi kamu jika aku undur dari kamu, kerana jika aku tidak undur, Penghibur itu tidak akan datang kepada kamu.”
(Yuhanna 16 : 17)

Jelas daripada dua sabda Nabi Isa ini menyebut tentang ‘Penghibur’. Penghibur yang dimaksudkan ialah hamba Allah yang ditugaskan oleh Allah s.w.t. untuk membawa risalah kepada manusia yang perlukan petunjuk. Dengan itu, apabila Nabi Isa menyebut tentang Penghibur lain maka, ia bermaksud Pembawa Risalah selepasnya iaitu Muhammad s.a.w.

Berikut pula petikan-petikan yang dikutip dari Kitab Injil yang menyebut tentang sifat Rasulullah s.a.w.

1. Kenyataan Yuhanna 19 : 11:

“Aku lihat pula di langit terbuka, maka adalah kuda putih dan yang menunggang di dinamakan ‘Orang Kepercayaan dan Benar’ maka dengan keadilan ia memtuskan hukum serta berperang. Adapun matanya itu seperti api dan di kepalanya ada banyak mahkota.”

Kenyataan atau impian Yuhanna ini sesuai dengan sifat Nabi Muhammad s.a.w. kerana Baginda dinamakan ‘Amin’ (orang kepercayaan) dan ‘Siddiq’ (Benar) dan hukumnya adil dengan tidak memandang kanan atau kiri Nabi Muhammad berperang.[1]

2. Sabda Nabi Isa lagi ;

“Alangkah bahagianya zaman yang Rasul itu akan datang ke alamini. Percayalah kepadaku, aku telah lihat dia telah memajukan penghormatan, sebagimana tiap-tiap nabi sudah lihat dia, kerana Allah berikan kepada mereka rohnya sebagai kenabian. Di waktu aku lihat dia penuh kehiburanku dan aku berkata: ‘Ya Muhammad! Mudah-mudahan Allah besertamu dan hendaklah Ia jadikan daku orang yang layak membuka tali kasutmu, kerana kalau aku boleh dapat permintaanku itu, jadilah aku Nabi yang besar dan hamba Allah yang suci.” (Barnaba : 44 : 27-30)
[1] Riwayat Hidup Nabi Muhammad s.a.w. Muhammad Abdul Wahab

No comments:

Post a Comment