Monday, July 20, 2009

Taurat Telah lama Membenarkan Kedatangan Rasulullah

Penjelasan Taurat

Sabda Nabi Musa :

“Telah datang Tuhan dari Sinai dan ia terbit bagi orang-orang itu dari Sa’ir dan ia bersinar dari gunung Faran dan ia datang dengan ribuan dari orang-orang yang kudus dan di tangan kanannya ada syariat yang berapi. Ia sayang kaumnya.”
(Ulangan : 33: 2, 3)
Ulama’ telah menafsirkan ayat di atas seperti berikut :

“Tuhan datang dari Sinai” bermaksud, Nabi Musa telah datang dari Thursina (Sinai) dengan membawa agama Allah.
“Tuhan datang dari Sa’ir” bermaksud, Nabi Isa datang dari Gunung Sa’ir di Baitul Maqdis dengan membawa agama Allah.
“Tuhan datang dari Faran” pula bermaksud Nabi Muhammad datang dari Gunung Faran. Gunung Faran ialah nama Gunung yang terdapat di Mekah. Ada ulama’ berpendapat ‘Faran’ ialah nama lain bagi Mekah.

Tiada nabi yang dibangkitkan di Mekah selepas Nabi Isa melainkan Muhammad.

Firman Allah s.w.t. kepada Nabi Musa :

“Katakanlah kepada Bani Israel, bahawa Aku akan adakan bagi mereka di akhir zaman, seorang Nabi sepertimu dan saudara-saudara mereka dan Aku akan bubuh perkataanKu di mulutnya dan iapun akan berkata kepada mereka segala yang Aku hendak pesan kepada mereka.”
(Ulangan : 18 : 18)

Perkataan yang dibahaskan di sini ialah ‘Saudara’. Bani Israel mengangkat Nabi Ibrahim sebagai Bapa yang utama bagi Bangsa Israel. Oleh itu, Nabi Ishak digelar Bani Israel. Lalu saudara Bani Israel adalah Nabi Ismail. Maka, jelas di sini, Nabi Muhammad yang dimaksudkan kerana Nabi Muhammad adalah keturunan Nabi Muhammad.

No comments:

Post a Comment