Monday, July 20, 2009

Pengharaman Babi Nikmat Dari al-Quran

Isu kedua yang cuba dibawakan kali ini ialah tentang pengharaman babi. Walaupun secara dasarnya ramai di antara kita mengetahui babi mempunyai kuman, namun pengetahuan itu hanyalah pada asasnya sahaja. Tafsirnya menyentuh ayat ke 173 daripada surah al-Baqarah yang bermaksud, “Sesungguhnya Allah mengharamkan kepadamu bangkai, darah dan daging babi.” Berdasarkan ayat ini umat Islam diharamkan memakan daging babi dan segala produk-produknya secara mutlak, kecuali apabila darurat.

Babi menjadi punca pelbagai penyakit, antaranya adalah anthrax, ascaris suum, botulisme, brucella suis dan banyak lagi. Kemampuan babi menerima pelbagai jenis virus dan mengubahnya kepada bentuk baru yang lebih berbahaya memang membimbangkan ramai pakar. Sehubungan dengan ini Professor Malik Peiris, seorang pakar dalam bidang mikrobiologi di Universiti Hong Kong, berkata, “Jika anda mengambil virus daripada manusia dan memasukkannya ke dalam ayam ataupun burung, ia tidak akan membiak. Demikian juga jika anda memasukkan virus burung ke dalam manusia ia juga tidak akan merebak. Sebaliknya jika kedua-dua virus ini anda masukkan ke dalam babi, ia akan membiak dengan mudah sekali. Justeru lahirlah pandangan yang mengatakan bahawa babi adalah takungan kepada virus baru yang membunuh.
Buktinya virus H1N1. Walaupun asalnya beberapa saintis cuba menyangkal wabak ini datangnya daripada babi, namun akhirnya ia jelas dapat dibukti.
Subhanallah... kalaulah manusia itu berfikir dengan sedikit akalnya sahaja, pastilah akan dilihat betapa Allah menyayangi hambanya dengan sesungguh-sungguhnya.

No comments:

Post a Comment