Friday, January 9, 2009

‘Tafsir Darussalam’ mercu tanda kecemerlangan Islam

ni berita untuk negara Brunei... kita tumpang gembira...
mana taknya dapat pemimpin yang menyokong usaha untuk faham al-quran.. itukan yang terbaik...?

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ketika mengurniakan titah di Majlis Pertandingan Membaca Al-Qur’an Bahagian Dewasa Peringkat Akhir Kebangsaan Tahun 1428 Hijrah berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas.

BERAKAS, Khamis, 24 Mei. - Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah, kejayaan usaha menyusun tafsir Al-Qur’an yang diberi nama 'Tafsir Darussalam' akan menjadi satu lagi mercu tanda kegemilangan Islam di negara ini.
Menurut titah baginda ia juga akan turut menambah banyak lagi bahan rujukan memahami kandungan Al-Qur’an, di samping kitab-kitab tafsir yang muktabar yang sedia ada.
Kebawah DYMM bertitah demikian pada Majlis Pertandingan Membaca Al-Qur’an Bahagian Dewasa Peringkat Akhir Kebangsaan Tahun 1428 Hijrah berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa di sini.

Terdahulu baginda melahirkan perasaan gembira serta berharap usaha itu akan berjaya dan ia selaras dengan projek penyebaran kefahaman kandungan Al-Qur’an.

Semasa bertitah baginda juga menekankan bahawa sistem pendidikan di negara ini mengambil berat pelajaran agama dan Al-Qur’an.

Jelas titah baginda, perkara tersebut turut benar-benar difahami dan didukung oleh setiap keluarga dan baginda difahamkan bahawa ramai keluarga yang mengaturkan anak-anak mereka belajar Al-Qur’an secara ‘private’ di samping belajar di sekolah.

"Ini adalah pertanda baik sebagai sifat bangsa yang cintakan Al-Qur’an," tegas titah baginda.
Baginda juga melahirkan rasa syukur kerana negara memiliki Institut Tahfiz Al-Qur’an yang mengajarkan ilmu-ilmu Al-Qur’an khasnya di bidang hafalan dan bacaan murattal yang menambah fungsi penyebaran kefahaman Al-Qur’an.

Kebawah DYMM juga memetik beberapa ayat Surah Thaa-Haa yang tafsirnya, 'Taa-haa, "Tidaklah Kami menurunkan Al-Qur’an itu kepadamu (wahai Muhammad) supaya engkau menanggung kesusahan. Hanya (ia) menjadi peringatan bagi orang-orang yang takut melanggar perintah Allah."

No comments:

Post a Comment